logo
Nie jesteś zalogowany...Zaloguj
Aktualności
Wyniki rekrutacji 2020 - Kształcimy zawodowo - 2 etap

Obraz ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr.jpg

Sprawozdanie w wyników rekrutacji

 W dniu 15.02.2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

1.     Dariusz Żywicki – przewodniczący

2.     Małgorzata Bolimowska

3.     Marcin Szczepanik

4.     Ewa Wieczorek

Zadaniem Komisji było posumowanie wyników etapu rekrutacji oraz dokonanie wyboru uczestników projektu. Formularze rekrutacyjne przyjmowane były do dnia 14.02.2020 godz. 15.30.  

Złożonych zostało 81  formularzy rekrutacyjnych na zajęcia podwyższające kwalifikacje zawodowe, w tym z klas Technikum elektrycznego – 15 podań (K:0, M:15),Technikum informatycznego – 13 podań (K:1, M:12),Technikum mechanicznego i Szkoły Branżowej I stopnia zawód: kierowca mechanik – 25 podań (K:0, M:25),  Technikum Mechatronicznego – 15 podań (K:0, M:15), Technikum Samochodowego  i Szkoły Branżowej I stopnia zawód mechanik pojazdów samochodowych – 13 podań (K:0, M:13). Złożona 8 podań na zajęcia z języka angielskiego zawodowego (K:0, M:8). Złożono 16 podań na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze (K:0, M: 16).

 Do udziału w projekcie zakwalifikowali się:

Technikum mechatroniczne: Lista rankingowa

Technikum elektryczne: Lista rankingowa

Technikum informatyczne: Lista rankingowa

Technikum poj. samochodowych i mechanik poj. samochodowych: Lista rankingowa

Technik mechanik i kierowca mechanik: Lista rankingowa

Język angielski zawodowy: Lista rankingowa

Matematyka: Lista rankingowa

Informacje dot. szczegółowych wyników rekrutacji do projektu „„Kształcimy zawodowo” dostępne są w Biurze Projektu – sala 105 lub u p. M. Bolimowskiej, sala 128. 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne:

17.02.2020 godz. 10.55 sala 12 - uczniowie klas TS, M, Ms, K

20.02.2020 godz. 10.55 sala 128 - uczniowie klas TM, TI, TE

-
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: sekretariat@zspnr1.lowicz.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com