logo
Nie jesteś zalogowany...Zaloguj
Aktualności
Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno zawodowego w ramach projektu "od stażysty do specjalisty"

Obraz ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs.jpg

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego

Dotyczy projektu  „Od stażysty do specjalisty” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0005/19 realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Harmonogram

-
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: sekretariat@zspnr1.lowicz.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com