logo
Nie jesteś zalogowany...Zaloguj
Aktualności
Informacja z otwarcia ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert

                          Dnia 01.04.2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu Komisja Konkursowa w składzie: Dariusz Żywicki, Ewa Wieczorek, Marcin Szczepanik dokonała otwarcia i podsumowania ofert przesłanych na zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu dydaktycznego oraz usług szkoleniowych

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu ”Kształcimy zawodowo”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zakup usługi szkoleniowej : Praktyczne szkolenie z obsługi Programu Auto CAD dla uczniów Technikum w ramach projektu „Kształcimy zawodowo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu.

informacja o wyborze oferty

Zakup usługi szkoleniowej : Szkolenie z zakresu instalowania, programowania 
i wykorzystywania systemów inteligentnego sterowania budynkiem dla uczniów Technikum elektrycznego w ramach projektu „Kształcimy zawodowo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu.

informacja o wyborze oferty

Dostawę i instalacja sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w pracowniach zawodowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu.
informacja o wyborze oferty


-
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: sekretariat@zspnr1.lowicz.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com