Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Aktualności
« 1/926 »
1/11

08-11-2019

101. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I ŚWIĘTO ZSP NR 1 W MUZEUM W ŁOWICZU

08 listopada 2019 roku odbyła się powiatowo-miejska uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennym trwaniu polskich rodzin.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem dowódcy I Brygady Legionów Polskich. Następnie liczne... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

05-11-2019  

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W ZSP NR 1

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu rywalizowała w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się 29 października 2019r. Trzynastu uczestników zmagało się z zawiłościami polskiej ortografii, pisząc tekst, w którym znalazło się mnóstwo ... więcej»


logo wydarzenia

04-11-2019  

Uczniowie ZSP nr 1 na WARSAW MOTOR SHOW 2019

25 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli wraz z opiekunami p. J. Kleszcz, p. J. Grzywacz-Ciupińską, p. H. Grzegory i p. K. Sawicką w targach motoryzacyjnych w Nadarzynie.
To już piąta edycja największych targów motoryzacyjnych odbywających się ... więcej»


logo wydarzenia

04-11-2019  

Konkurs Co wiem o szkole i jej patronie rozstrzygnięty

30 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbył się szkolny konkurs „Co wiesz o historii szkoły i jej patronie?”. Organizatorką konkursu była nauczycielka historii – pani Ewa Mika Wstęp (wstęp ... więcej»


logo wydarzenia

29-10-2019  

ZSP nr 1 podpisał porozumienie patronackie z firmą ZPOW Agros Nova

11 października 2019 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu- Dariusz Żywicki podpisał porozumienie patronackie z Jarosławem Samselem – wiceprezesem zarządu ZPOW Agros Nova, określające zakres i warunki współpracy dotyczącej działalności edukacyjnej i promocyjnej. Porozumienie jest dokumentem, na ... więcej»


logo wydarzenia

15-10-2019  

Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski w ZSP nr 1

11 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu odbyła się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która zostały połączona z obchodami Dnia Papieskiego.
Zgromadzonych w szkolnej auli zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczniów ... więcej»


logo wydarzenia

10-10-2019  

Uczniowie klasy 1 Wz z ZSP nr 1 obejrzeli wystawę „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”

W piątek 4. października uczniowie klasy 1 Wz Branżowej Szkoły I stopnia byli z wizytą w Muzeum w Łowiczu. Tam obejrzeli wystawę, która przypomniała tragiczne wydarzenia wojenne, pokazując życie Łowicza w okresie pierwszych tygodni okupacji hitlerowskiej.
Wystawę rozpoczęli od ... więcej»


logo wydarzenia

09-10-2019  

CZŁONKOWIE GRUPY MUNDUROWEJ ZSP NR 1 UCZĄ PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 8 października uczniowie naszej szkoły, członkowie grupy mundurowej Dawid Anyszewski, Tomasz Chlebny i Maciej Brzózka pod kierunkiem instruktorki PCK, pani Katarzyny Sękalskiej, prowadzili szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błędowie.
Podczas pokazów omówiono ... więcej»


logo wydarzenia

04-10-2019  

Uczniowie ZSP nr 1 obejrzeli film „Legiony”

Na początku października młodzież ZSP nr 1 obejrzała w łowickim kinie Feniks film Legiony w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Legiony to uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem ... więcej»


logo wydarzenia

03-10-2019  

Wycieczka integracyjna uczniów ZSP nr 1 na paintball

3 października uczniowie klas I i II technikum kształcącego w zawodach technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych wybrali się do miejscowości Wyjazd, by zmierzyć się w rozgrywkach paintballa. Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołów klasowych, ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
11-11-2019
Sony: PlayStation 5 mo�e by� najlepiej zaprojektowan� konsol� w naszej historii
Miejmy nadziejďż˝, ďż˝e nie sďż˝ to tylko puste frazesy. Jesteďż˝my juďż˝ bardzo blisko wprowadzenia na rynek nowej generacji konsol - w przyszďż˝ym roku do sprzedaďż˝y powinno trafiďż˝ zarďż˝wno PlayStation 5, jak i kolejny Xbox. Tymczasem w sieci pojawiďż˝y siďż˝ wďż˝aďż˝nie bardzo ciekawe doniesienia na temat urzďż˝dzenia Sony. Wynika z nich, ďż˝e Japoďż˝czycy naprawdďż˝ przyďż˝oďż˝yli siďż˝ do prac nad sprzďż˝tem.
11-11-2019
Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme - specyfikacja flagowej p�yty g��wnej dla procesor�w Threadripper 3. generacji
Potďż˝ny sprzďż˝t dla najbardziej wymagajďż˝cych. Gigabyte przedstawiďż˝ swoje portfolio pďż˝yt g��wnych, wyposaďż˝onych w chipset TRX40, z flagowym modelem TRX40 Aorus Xtreme. Specyfikacja produktu robi wraďż˝enie, tak samo zresztďż˝ jak jego cena, ktďż˝ra dla wielu uďż˝ytkownikďż˝w moďż˝e byďż˝ g��wnďż˝ przeszkodďż˝ przy ewentualnym zakupie.
11-11-2019
Tech Awards 2019 - przedstawiamy kandydat�w w kategorii TV i monitory
Wystartowaliďż˝my z kolejnďż˝ edycjďż˝ plebiscytu Tech Awards. W tym roku moďż˝ecie gďż˝osowaďż˝ na 120 produktďż˝w zgrupowanych w 9 kategoriach. W tej aktualnoďż˝ci zaprezentujemy Wam urzďż˝dzenia nominowane przez nas w kategorii TV i monitory.
09-11-2019
Evan Blass: nowe flagowce Samsunga b�d� mie� naprawd� du�e ekrany
Czekacie, aďż˝ Samsung zapowie wďż˝asny odpowiednik Xperii Compact? Koreaďż˝czycy przygotowujďż˝ siďż˝ obecnie do premiery swojego kolejnego flagowca z serii Galaxy S, modelu Galaxy S11. Urzďż˝dzenie ma byďż˝ dostďż˝pne w trzech rďż˝nych wersjach (Galaxy S11e, Galaxy S11, Galaxy S11 Plus), a jego oficjalna zapowiedďż˝, wedďż˝ug przeciekďż˝w, nastďż˝pi juďż˝ w lutym.
09-11-2019
Netflix: nie planujemy poszerzenia oferty o streaming gier
Moďż˝na siďż˝ rozej��. Wydaje siďż˝, ďż˝e wci�� bardzo daleko do tego, ďż˝eby moďż˝liwo�� strumieniowania gier wyparďż˝a tradycyjne rozwiďż˝zania polegajďż˝ce na instalacji i lokalnym uruchomieniu danego tytuďż˝u, ale trudno nie zauwaďż˝yďż˝, ďż˝e platformami streamingowymi interesuje siďż˝ coraz wiďż˝cej przedsiďż˝biorstw. W takďż˝ usďż˝ugďż˝ zainwestowaďż˝y juďż˝ m.in. firmy Google, Sony, Microsoft oraz Nvidia.
09-11-2019
Oprogramowanie dla headset�w Google Cardboard przechodzi na model open source
Pamiďż˝tacie jeszcze ten projekt? Google w 2014 roku zapowiedziaďż˝o inicjatywďż˝Cardboard, w ramach ktďż˝rej na rynku miaďż˝y debiutowaďż˝ bardzo tanie headsety wirtualnej rzeczywistoďż˝ci. Headsety to jednak trochďż˝ za duďż˝o sďż˝owo, bo firma po prostu sprzedawaďż˝a kartonowe gogle, w ktďż˝rych montowaďż˝o siďż˝ smartfona, a jego ekran i pozostaďż˝e podzespoďż˝y byďż˝y wykorzystywane do generowania treďż˝ci VR.
09-11-2019
Samsung przygotowuje dwa nowe, sk�adane smartfony
Uwaga, moďż˝e byďż˝ duďż˝o taniej. Samsung w koďż˝cu wprowadziďż˝ do sprzedaďż˝y swojego pierwszego, skďż˝adanego smartfona, model Galaxy Fold. Niestety, urzďż˝dzenie jest bardzo drogie, przez co mamy raczej do czynienia z technologicznďż˝ ciekawostkďż˝, a nie produktem dla masowego odbiorcy. Trudno jednak nie przyznaďż˝, ďż˝e w zginanej konstrukcji drzemie spory potencjaďż˝, a duďż˝a cz�� z nas daďż˝aby takiemu sprzetowi szansďż˝, gdyby tylko nie kosztowaďż˝ 2000 euro.
09-11-2019
Chi�czycy pracuj� ju� nad sieci� 6G
Czas spojrzeďż˝ w przyszďż˝o��. Chiďż˝czycy w tym miesiďż˝cu oficjalnie uruchomili wďż˝asnďż˝, komercyjnie dostďż˝pnďż˝ sieďż˝ 5G.ďż˝Paďż˝stwo ma spory powďż˝d do dumy, bo jest ona... najwiďż˝ksza na ďż˝wiecie. Tymczasem z najnowszych doniesieďż˝ wynika, ďż˝e w kraju wďż˝aďż˝nie rozpoczďż˝y siďż˝ prace nad nowszďż˝ technikďż˝ ��cznoďż˝ci, 6G.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 4
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

09-11-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
09-11-2019
Skoda prezentuje cennik modelu CITIGOe iV
CITIGOe iV to pierwszy w pełni elektryczny samochód w historii marki. Został on wyposażony w silnik elektryczny o mocy 61 kW oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 36,8 kWh, zapewniający zasięg do 260 km. »
09-11-2019
Nowy Peugeot e-Expert
Wprowadzenie na rynek modelu Peugeot e-Expert to kolejny krok Peugeot w procesie elektryfikacji gamy modelowej marki. Celem jest zelektryfikowanie 100% modeli dostawczych do 2021 roku. »
09-11-2019
Nowa Toyota C-HR debiutuje w polskich salonach
Do salonów Toyoty wkracza nowa Toyota C-HR z odświeżonym designem nadwozia, unowocześnionym wnętrzem i wzbogaconą gamą napędów. »
09-11-2019
Bezkompromisowy Ford Ranger Raptor
Występujący w czterech wersjach: XL, XLT, Limited oraz Wildtrak Ford Ranger, to bezkompromisowy, naszpikowany nowoczesnymi technologiami pick-up. »
06-11-2019
Audi Night - cztery pierścienie świętują 25-lecie modeli RS
25 lat temu na rynku pojawił się pierwszy model Audi RS, rozpoczynając tym samym historię popularności sportowych modeli produkowanych seryjnie. »
06-11-2019
Toyota otwiera pierwsze salony nowej marki aut dostawczych
Toyota Professional to nowa odrębna sieć salonów oraz serwisów skoncentrowanych na sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych marki. »
06-11-2019
Nowa Skoda Octavia - producent ujawnia szkice koncepcyjne wnętrza auta
Skoda Octavia czwartej generacji wyróżnia się jeszcze większą przestronnością, emocjonującym designem i wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. »
06-11-2019
Volvo Polska z nagrodą ONZ
Grupa Volvo w Polsce została wyróżniona przez Global Compact za długotrwałe i aktywne wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w miastach. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
listopad
316 dzień roku
wtorek
tydzień: 46
2019
zostało: 49 dni
wsch: 06:49
zach: 15:26
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 225 dni do wakacji 
 72 dzień roku szkolnego
12
listopad
Renaty, Witolda
listopad 1981 - pojawia się dBase II firmy Ashton-Tate - standard w zakresie programów bazodanowych.
listopad 2006 - premiera Sony PlayStation 3 w Japonii - 17 listopada w USA.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

12-11-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
11-11-2019
Jetson Xavier NX – najmniejszy superkomputer AI świata

Jetson Xavier NX – najmniejszy superkomputer AI świataFirma Nvidia zaprezentowała światu najmniejszy w historii i najbardziej zaawansowany superkomputer do pracy nad robotyką i sztuczną inteligencją.


11-11-2019
Znamy dokładny rozmiar protonów

Znamy dokładny rozmiar protonów​Najnowsze badania wskazują, że protony są prawdopodobnie mniejsze, niż nam się wydawało.


11-11-2019
Dopiero drugi taki przypadek. Cztery robaki wyciągnięte z oczu

Dopiero drugi taki przypadek. Cztery robaki wyciągnięte z oczuPewna kobieta z Nebraski zaczęła odczuwać dyskomfort w prawym oku. Po przepłukaniu go wodą z kranu odkryła, że wydostał się z niego ponad centymetrowej długości robak.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/