Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Aktualności
« 1/896 »
1/8

23-05-2019

Szkolna Stacja Kontroli Pojazdów w Technikum nr 1 na Podrzecznej już działa.

W miesiącu maju w ZSP nr 1 w Łowiczu została uruchomiona Stacja Kontroli Pojazdów do 3,5t. Uczniowie przeprowadzają badania techniczne w profesjonalnej, niezwykle nowoczesnej stacji, która została wykonana według Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Młodzież naszej szkoły nabywa odpowiednie umiejętności w nowoczesnej hali wyposażonej w urządzenia diagnostyczne najnowszej generacji, m.in. linię diagnostyczną Unimetal, urządzenie do kontroli geometrii kół, szarpak hydrauliczny do badania luzów zawieszenia oraz około dwudziestu innych urządzeń do badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
To bogate wyposażenie stacji gwarantuje uczniom... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

21-05-2019  

Doposażenie pracowni samochodowej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu jest szkołą, która troszczy się o wzorowe przygotowanie swoich absolwentów i wykształcenie ich w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Spełnieniu tych zadań służy nieustannie wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.
W miesiącu ... więcej»


logo wydarzenia

20-05-2019  

Muzeum Guzików w Łowiczu składa podziękowanie uczniowi ZSP nr 1

Dyrektor Muzeum Guzików- dr Karolina W. Rutkowska złożyła na ręce dyrektora ZSP nr 1 Dariusza Żywickiego podziękowanie dla ucznia klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk- Mateusza Gładkiego za szczególną pomoc w przygotowaniu ekspozycji muzealnej, która została otwarta 13 ... więcej»


logo wydarzenia

20-05-2019  

Kurs grafiki komputerowej

Od 27 kwietnia 2019 r. dziesięciu uczniów klas technikum informatycznego oraz nauczyciel kształcenia zawodowego uczestniczą w praktycznym szkoleniu z obsługi programu graficznego Adobe Photoshop.
Zajęcia mają na celu przygotować uczestników do egzaminu oraz uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (European Computer ... więcej»


logo wydarzenia

14-05-2019  

Uczniowie klas mundurowych przeszli SZKOŁĘ PRZETRWANIA

W dniu 14 maja klasa mundurowa II Ts oraz grupa mundurowa z kl. I TEM odbyła zajęcia z żołnierzami 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W ramach współpracy z 9. Łódzką B OT odbyły się kolejne zajęcia na nadbzurzańskich błoniach. Celem ... więcej»


logo wydarzenia

27-04-2019  

OFERTA EDUKACYJNA ZSP NR 1 W ŁOWICZU ODPOWIADA NA POTRZEBY KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY

28 marca 2019 roku w ”Monitorze Polskim” (Poz. 276) opublikowane zostało OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wśród dwudziestu zawodów, ... więcej»


logo wydarzenia

26-04-2019  

Pożegnanie maturzystów

26 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów szkoły, połączona z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zebranych w auli szkoły witał dyrektor ZSP nr ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

W naszej szkole od lutego 2019 r. realizowany jest projekt „Kształcimy Zawodowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

Uczniowie ZSP nr 1 w Łowiczu po raz kolejny na stażu zawodowym w Grecji.

Już po raz piąty młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu uczestniczyła w stażu zawodowym zorganizowanym w miejscowości Leptokaria w Grecji. Uczniowie kształcący ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

Kurs spawania

18 marca 2019 r. rozpoczął się kurs spawania - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami - TIG – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (symbol – 141), - MIG - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
23-05-2019
Valve nie zgadza si� na remake Half-Life'a 2 od zewn�trznego studia
Gordon Freeman dalej na emeryturze. Temat Half-Life'a 3 juďż˝ dawno temu przycichďż˝ w sieci. Na ten tytuďż˝ czekamy prawie 12 lat, a Valve zdaje siďż˝ nie wykazywaďż˝ najmniejszego zainteresowania jego przygotowaniem, wiďż˝c wiďż˝kszo�� graczy najzwyczajniej w ďż˝wiecie albo zapomniaďż˝a o produkcji, albo po prostu pogodziďż˝a siďż˝ z tym, ďż˝e moďż˝na ona nigdy nie powstaďż˝.
23-05-2019
Samsung planuje smartfona z 64-megapikselowym aparatem
Nie bďż˝dzie to jednak przedstawiciel segmentu high-end. Przyzwyczailiďż˝my siďż˝, ďż˝e smartfony oferujďż˝ potrďż˝jne aparaty fotograficzne. W przypadku telefonďż˝w nikogo nie dziwiďż˝ juďż˝ takďż˝e 48-megapikselowe matryce. Ba, wiele wskazuje na to, ďż˝e sensory o tej i wyďż˝szej rozdzielczoďż˝ci niedďż˝ugo nie bďż˝dďż˝ nawet kojarzone typowo z segmentem premium.
23-05-2019
Cooler Master V750 Gold i V650 Gold - specyfikacja zasilaczy z certyfikatem 80Plus Gold
Ciche i wydajne PSU dla wymagajďż˝cych. Cooler Master ogďż˝osiďż˝ dodanie do swojej oferty nowych zasilaczy z linii V Gold. Producent przygotowaďż˝ dwie wersje o mocy 750 W i 650 W, ktďż˝re powinny sprostaďż˝ wymaganiom prďż˝dowym, stawianym przez nawet bardzo mocno podkrďż˝cone zestawy komputerowe.
23-05-2019
Rime za darmo w Epic Games Store
Nastďż˝pna „darmďż˝wka” do odbioru. Na platformie Epic Games Store udostďż˝pniono bezpďż˝atnie grďż˝ Rime. Tytuďż˝ studia Tequila Works jest jednym z tych, ktďż˝rych nie powinniďż˝cie pomin��, jeďż˝li szukacie dzieďż˝ nietuzinkowych, a przy okazji lubicie siďż˝ odprďż˝yďż˝ przy ďż˝adnie wyglďż˝dajďż˝cej i klimatycznej produkcji.
23-05-2019
Nvidia szykuje coďż˝ "Super"
Wiadomo, ďż˝e nic nie wiadomo. Nvidia udostďż˝pniďż˝a w internecie krďż˝tki materiaďż˝ wideo, ktďż˝ry zatytuďż˝owaďż˝a „Coďż˝ Super nadchodzi”. Firma nie podaďż˝a ďż˝adnych szczeg��w, pozostawiajďż˝c uďż˝ytkownikom i mediom szerokie pole do spekulacji przed zbliďż˝ajďż˝cymi siďż˝ targami Computex.
23-05-2019
Zotac Gaming GeForce GTX 1650 Low Profile - prezentacja niskoprofilowej karty graficznej
Pierwszy taki wariant na rynku. Zotac ogďż˝osiďż˝, ďż˝e podczas zbliďż˝ajďż˝cych siďż˝ targďż˝w Computex zaprezentuje swojďż˝ kartďż˝ graficznďż˝ Gaming GeForce GTX 1650 Low Profile. Bďż˝dzie to pierwszy niskoprofilowy GTX 1650, choďż˝ zapewne nie ostatni, bo trudno sobie wyobraziďż˝, ďż˝e inni producenci nie pďż˝jdďż˝ ďż˝ladem Chiďż˝czykďż˝w.
23-05-2019
Problem braku dobrych zabezpiecze� przed utrat� danych w firmach jest du�y
Konica Minolta powoďż˝ujďż˝c siďż˝ na rďż˝ne badania (Raport State of Salesforce Data Protection, Ponemon 2018 Cost of a Data Breach Study, Global Data Protection Index 2018) porusza problem braku bezpieczeďż˝stwa waďż˝nych danych w firmach. Kwestia ta dosiďż˝ga bardzo duďż˝ej iloďż˝ci przedsiďż˝biorstw, a jest wyjďż˝tkowo waďż˝na dla poprawnego funkcjonowania biznesu.
23-05-2019
Huawei ma problem z kolejnymi firmami - Panasonic i Toshiba
Niedawno informowaliďż˝my o tym, ďż˝e juďż˝ pierwsze firmy spoza USA zaprzestajďż˝ kontaktďż˝w handlowych z Huawei lub przynajmniej rozwaďż˝ajďż˝ ten problem. Kolejnymi duďż˝ymi graczami nie pochodzďż˝cymi ze Stanďż˝w Zjednoczonych, ktďż˝rzy zawieszajďż˝ dostawy dla chiďż˝skiego giganta, sďż˝ tacy producenci jak Panasonic i Toshiba.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 7
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

23-05-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
23-05-2019
Toyota RAV4 oraz Toyota Corolla zdobyły maksymalne 5 gwiazdek w testach Euro NCAP
Nowe modele Toyoty RAV4 oraz Toyoty Corolli otrzymały maksymalną ocenę 5 gwiazdek w nowych, bardziej wymagających testach bezpieczeństwa Euro NCAP 2019. »
23-05-2019
Volkswagen Grand California w seryjnej produkcji
Po światowej premierze na targach Caravan Salon w Düsseldorfie oraz prezentacji samochodu podczas Motor Show w Poznaniu, zakład Volkswagen Poznań we Wrześni rozpoczął seryjną produkcję samochodu z zabudową turystyczną VW Grand California na bazie modelu VW Crafter. »
22-05-2019
Nowa Mazda3 otrzymuje 5 gwiazdek Euro NCAP
Nowa Mazda3 została doskonale oceniona we wszystkich czterech kategoriach testu Euro NCAP: Bezpieczeństwa Dorosłego, Bezpieczeństwa Dziecka, Bezpieczeństwa Pieszego i Systemów Bezpieczeństwa. »
22-05-2019
Mazda CX-3 bestsellerem segmentu B-SUV w Polsce
Mazda CX-3 po czterech pierwszych miesiącach roku objęła pozycję lidera sprzedaży nowych samochodów osobowych segmentu B-SUV (według segmentacji IBRM SAMAR). »
22-05-2019
Oglądaj na żywo premierę online odświeżonej Skody Superb
Skoda przedstawia odświeżony, flagowy model SUPERB dostępny po raz pierwszy także w uterenowionej wersji SCOUT. Światowa premiera auta odbędzie się podczas Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie w Bratysławie. »
22-05-2019
SEAT z rekordową sprzedażą 200 000 samochodów w cztery miesiące
Po raz pierwszy w historii SEAT sprzedał w pierwszych czterech miesiącach roku ponad 200 tysięcy samochodów. Hiszpański producent dostarczył w tym czasie na rynek rekordowe 201 600 pojazdów. »
20-05-2019
Jak przygotować swój samochód na wakacyjną trasę?
Hotel? Zarezerwowany. Strój kąpielowy na plażę lub wygodne buty na górskie wycieczki? Kupione. Walizki? Spakowane. No to w drogę! Zaraz, zaraz. Wakacyjny wyjazd to nie taka prosta sprawa. »
20-05-2019
Wynajem Porsche - luksus na wyciągnięcie ręki
Marka Porsche to prawdziwa ikona motoryzacji. Samochody producenta od wielu lat stanowią obiekt pożądania. To synonim luksusu, prędkości, zwinności, komfortu i elegancji. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
maj
144 dzień roku
piątek
tydzień: 21
2019
zostało: 221 dni
wsch: 03:13
zach: 19:28
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 31 dni do wakacji 
 265 dzień roku szkolnego
24
maj
Joanny, Zuzanny
1801 - Joseph Marie Jacquard wynajduje maszynę tkacką, sterowaną kartami perforowanymi.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

24-05-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
23-05-2019
Zoom peryskopowy. Co to takiego?

Zoom peryskopowy. Co to takiego?Choć zoom peryskopowy trafił do smartfonów stosunkowo niedawno, to jednak zasada jego działania jest już całkiem dobrze znana. Peryskop, o którym słyszeli zapewne wszyscy miłośnicy militariów, jest wszak urządzeniem nienowym. Swoje zastosowanie znalazł najpierw w przemyśle wojskowym, a stamtąd trafił następnie okrężną drogą do fotografii mobilnej.


23-05-2019
Fujifilm prezentuje bezlusterkowca z matrycą o rozdzielczości 102 megapikseli

Fujifilm prezentuje bezlusterkowca z matrycą o rozdzielczości 102 megapikseliFujifilm oficjalnie zaprezentowało bezlusterkowca z matrycą o rozdzielczości 102 megapikseli. Ile trzeba będzie zapłacić za ten aparat?


23-05-2019
Windows 10 z dwiema poważnymi lukami

Windows 10 z dwiema poważnymi lukamiEksperci upublicznili dwie poważne w zabezpieczeniach Windows 10. Mogą one zostać wykorzystane przez hakerów, aby uzyskać zdalny dostęp do naszych komputerów. Jak się przed nimi obronić?


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/